Adres Fundacji

Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, Polska

Telefon

22 100 69 52

E-mail

fundacja@pomozemybomozemy.pl

Strona internetowa

https://pomozemybomozemy.pl